onsdag 4 augusti 2010

Hur man än vänder sig...

Det är inte alltid lätt att förhålla sig till nya vetenskapliga rön. Under sommaren har bl a följande rapporter publicerats: Nu senast rapporterades det i många media om att den optimala längden på en natts sömn skulle vara 7 timmar. Såväl mer som mindre sömn per natt skulle öka risken för ett antal olika sjukdomar. Att för lite sömn är en riskfaktor för allt möjligt tror jag att alla småbarnsföräldrar kan intyga. På vilket sätt längre sömn skulle vara orsaken till ökad sjukdomsrisk har inte framgått. Om man får ge sig på en gissning är nog snarare överdrivet lång sömn ett symptom på någon underliggande sjukdom.

Ett annat rön, till viss del i motsättning till ovanstående, presenterades i mitten av juli där man hävdade att kaffe, eller koffein, var nog så effektivt mot kognitiva sjukdomar som många läkemedel. En känd biverkan av koffein är ju annars att man kan få svårt att sova.

Slutar jag med kaffet ökar alltså risken för en demenssjukdom samtidigt som risken för en hjärt-kärlhändelse minskar och vice versa.

Som alltid tycks det mig att man får bestämma sig själv: Hur vill jag leva och hur vill jag dö? Ska jag leva varje dag som om jag var döende för att få dö frisk?

Nej, jag tror jag går och tar mig en kopp till och funderar över den frågan...

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar