fredag 13 augusti 2010

Transtrand då?

Jag skrev tidigare i år om olika orter där det är ok eller inte för läkemedelsindustrin att sponsra kongresser.

Nu har LIFs compliance officer kommit fram till att Sälen inte är ok för en konferens arrangerad av FSUM (Föreningen för Sveriges Ungdomsmottagningar). Skälet till att hålla konferensen i Sälen var att man där har en ungdomsmottagning som endast är öppen under vinterhalvåret och man där kommer i kontakt med ungdomar i en "speciell miljö". Detta räcker inte, utan Sälen är för exklusivt för att industrin ska kunna ge några ekonomiska bidrag till konferensen.

Får man tipsa om Transtrand? Där finns vandrarhem som drivs av Lottorna. Om det blir för exklusivt kanske man kan förlägga deltagarna i Lima (inte Perus huvudstad) där det finns en stugby av enklare karaktär...

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar